10% Online zľava

Všetky produkty
Menu

Bezpečné podlahové a výstražné značenie

Predchádzanie úrazom a vyhýbanie sa nebezpečným miestam je v každej prevádzke veľmi dôležitou témou. Majiteľ prevádzky musí v prvom rade dbať na ochranu pri práci a zaistiť ochranu svojich zamestnancov. Preto musia byť dodržané základné zákonom dané povinnosti a nariadenia, ktoré sú obsiahnuté v BOZP. Popri týchto základných povinnostiach má zamestnávateľ ďalšie nariadenia a úlohy, pod ktoré spadajú:

 • Zabezpečenie vhodnej organizácie
 • Bezpečné zriadenie prevádzok
 • Obstarávanie bezpečných pracovných prostriedkov
 • Poskytnutie pokynov pre bezpečnú prevádzku
 • Poučenie o bezpečnostných predpisoch
 • Výber a vymenovanie vhodných vedúcich pracovníkov
 • Zabezpečenie účinnej prvej pomoci, privolanie pracovníkov prvej pomoci
 • Organizácia hasenia požiaru a evakuácie
 • Posúdenie pracovných podmienok a dokumentácia
 • Menovanie bezpečnostných pracovníkov
 • Zabezpečenie špecialistov na bezpečnosť pri práci a firemných lekárov
 • Koordinácia spolupráce s viacerými spoločnosťami
 • Monitorovanie daných pokynov
 • V prípade špeciálnych nebezpečenstiev vykonať príslušné opatrenia (napr. umiestniť výstražné značky)
 • Informovanie zamestnancov / zamestnaneckej rady o opatreniach v oblasti bezpečnosti práce
 • Pravidelné lekárske prehliadky
 • Ohlásenie nehôd
 • Pri podpísaní zmluvy taktiež vyžiadať písomný záväzok zamestnanca o dodržiavaní predpisov a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vytvorenie výboru pre zdravie a bezpečnosť

K prevencii nehôd a k vykonaniu príslušných opatrení pri riziku vzniku nebezpečenstva, slúži aj výstražné a podlahové označenie . K tomu patria napr. samolepiace výstražné pásky a nástrekové farby na podlahové plochy. Na správne nanášanie a označenie páskami a farbami pri väčších vzdialenostiach, je potrebný špeciálny vozík na čiarové značenie alebo zariadenie na nanášanie pások. Pomocou podlahových, značkovacích pások, výstražných samolepiacich pások a nástrekových farieb môžete označiť nebezpečné miesta, nárazové a vyvýšené hrany a tak predídete nehodám.

Samolepiace výstražné pásky

Slúžia na značenie prekážok a nebezpečných miest napr. v sklade podľa BOZP a tým zvyšujú bezpečnosť pri práci. Toto výstražné značenie je vhodné najmä pre dlhodobé označovanie regálov, rohov alebo podlahových plôch v interiéri Vašej prevádzky. Pritom môže byť výstražné značenie nanášané voľnou rukou alebo pomocou zariadenia na nanášanie pások. Výstražná páska je vyrobená z vinylu a je odolná proti opotrebovaniu a k tomu je reflexná. Na hladkých a čistých podkladových plochách drží pevne, trvalo a bezpečne. V prípade potreby ju môžete ľahko odstrániť. Dobre viditeľné podlahové značkovacie pásky sú dostupné v červeno-bielej a žlto-čiernej farbe v rôznych šírkach (50, 60, 75 mm), ako aj v dvoch dĺžkach (33, 66 m). Hrúbka je voliteľná: 58,7, 170 µ.

Samolepiace značkovacie pásky

Pre krátkodobé a strednodobé značenie skladov môžete použiť rôznofarebné (modrá, žltá, zelená, oranžová, červená, biela) samolepiace značkovacie pásky v dvoch šírkach (50, 75 mm). Aj tieto výstražné značenia sú vyrobené z vinylu (hrúbka 150 µ), môžete ich aplikovať na podlahu voľnou rukou alebo zariadením na nanášanie pások a pri odstránení zostane podlaha bez zvyškov. Podklad musí byť suchý, bez mastnôt a prachu. Optimálna teplota spracovania, nanášania sa pohybuje pri teplote + 10°C.

Voľné nástrekové farby

Namiesto značkovacích pások môžete na označenie a identifikáciu regálov, skladov, paletových plôch, vnútropodnikových dopravných trás atď. podľa BOZP, tiež použiť rýchloschnúce a oteruvzdorné nástrekové farby. Dávajte pozor, aby bol pred nanášaním podklad čistý, bez chemikálií, oleja a zvyškov farby. V ponuke sú rôzne farby: modrá, žltá, zelená, oranžová, červená, šedá, čierna, biela. Farby sú odolné voči benzínu, oleju, mazivám a väčšine chemikálií a sú vhodné pre takmer všetky typy podlahových plôch. Doba schnutia cca. 24 hodín, výdatnosť pri šírke pásika 50 mm približne 50-90 m (obsah dózy 750 ml).

Vozík na čiarové značenie nástrekovými farbami

Vozík na čiarové značenie nástrekovými farbami z modrej oceľovej rúry umožňuje nielen presné nanášanie vozíkom na 4 kolesách, ale aj na 2 kolesách v tesnej blízkosti regálov, úložných miest, paliet atď., pretože zadné kolesá sú demontovateľné. Zmena farieb prípadne výmena dózy je možná aj bez čistenia. Máte na výber medzi dvomi šírkami čiary od 50 do 75 mm a od 100 až do 130 mm. Vodiaca tyč je na dĺžku nastaviteľná a môžete ju prispôsobiť konkrétnemu zamestnancovi.

Zariadenie na nanášanie značkovacích pások

So zariadením na nanášanie výstražných značkovacích pások a značkovacích pások na podlahové plochy viete jednoducho označiť napríklad vnútropodnikové dopravné trasy, nebezpečné miesta ako aj zvodidlá či vyvýšené hrany. Zariadenie sa obsluhuje jednoducho, je stabilné a voľne stojace, určené pre šírky pások od 50 do 75 mm. Nanášanie výstražných značení s týmto zariadením z plechu a profilovej ocele bude pre Vás hračka.

Ak chcete vedieť viac k téme bezpečnosť pri práci, ochranné profily, podlahové a výstražné značenie, kontaktujte, prosím, našich expertov telefonicky na 038 760 00 86, emailom na info@bito.sk alebo pomocou kontaktného formulára na www.bito.com.

Táto ponuka je určená pre priemysel, remeslá, obchod a slobodné povolania, na použitie v samostatnej zárobkovej činnosti, odbornej alebo obchodnej činnosti.

bookmark cogwheel container eco ladder locker new newsletter order-history packaging protect rotation sale-corner sale shelf transport video workplace amazonamex-2amexjcbklarnamastercardnachnahme_aenachnahme_denachnahme_enpaypal cartebleu selbstabholung_aeselbstabholung_deselbstabholung_ensofortvisaworldpay