10% Online zľava

Všetky produkty
Menu

Bezpečné skladovanie nebezpečných látok so záchytnými vaňami

Závody musia často manipulovať s nebezpečnými látkami, musia ich vedieť bezpečne skladovať a dodržiavať pritom množstvo nariadení a zákonov. Napríklad prevádzky, ktoré prichádzajú každý deň do styku s nebezpečnými látkami a uskladňujú ich, potrebujú záchytné vane. Predpisuje to zákon MVSR č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon). Podľa uvedených normatívov musí byť pre skladovanie, prelievanie alebo prekladanie látok ohrozujúcich vodné zdroje dostupný „záchytný priestor“. Podľa legislatívy musia mať záchytné vane dostatočný objem. Jedna záchytná vaňa musí zachytiť obsah najväčšieho zásobníka na nebezpečné látky (minimálne 10 % skladovaného množstva). V prípade, ak sa nebezpečné látky skladujú v oblasti s chráneným vodným zdrojom, záchytná vaňa musí zachytiť celé skladované množstvo. Záchytné vane sú vyrábané z ocele, plastu alebo ušľachtilej ocele, podľa toho, pre ktoré nebezpečné látky sú určené. Vane z polyetylénu a ušľachtilej ocele sú určené pre agresívne chemické látky ako kyseliny a lúhy. Oceľové vane naopak pre látky ohrozujúce vodné zdroje a/alebo horľavé kvapaliny ako oleje, mastivá, čistiace prostriedky, farby a laky. Záchytné vane BITO sú olejotesne zvarené a skúšané podľa nemeckého zákona o hospodárení s vodou a disponujú certifikátom o zhode (ÜHP). V ponuke internetového obchodu spoločnosti BITO sú samostatné záchytné vane s/bez roštu, s rôznymi objemami. Okrem toho sa tu nájdu bezpečnostné skrine s pozinkovanými alebo polyetylénovými vaňami a prepravky pre nebezpečné látky (viac tu). V prípade potreby podrobnejšieho poradenstva kontaktujte, prosím, jedného z našich odborníkov na skladovanie telefonicky na 038 760 00 86, emailom na info@bito.sk alebo pomocou kontaktného formulára na www.bito.com. Radi vám pomôžeme.

Čo sú nebezpečné látky?

Nebezpečné látky sú látky, zmesi alebo výrobky ohrozujúce životné prostredie a zdravie napr. vplyvom jedovatých látok, rizikom vzniku požiaru alebo výbuchu. K nebezpečným látkam patria látky ohrozujúce vodné zdroje, horľavé, agresívne alebo inak nebezpečné látky, napríklad oleje, mazivá, farby a laky. Na obaloch nebezpečných látok musia byť uvedené piktogramy označujúce nebezpečenstvo spolu s ďalšími pokynmi. Pre lieky platí v každom prípade slovenský zákon o liečivách a pre kozmetiku nariadenie o kozmetike. Použité látky sú stále len jednou stranou mince, vždy je potrebné dbať na činnosti, ktoré sa realizujú. Pretože nebezpečné látky môžu vznikať alebo sa uvoľňovať až v dôsledku určitých činností. Nositelia zákonného úrazového poistenia majú zo zákona povinnosť sa pomocou všetkých vhodných prostriedkov postarať o to, aby sa zabránilo úrazom, chorobám z povolania a zdravotným problémom podmieneným prácou. Ďalšie informácie o nebezpečných látkach poskytne Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Ustanovenia pre uchovávanie nebezpečných látok

Skladovanie týchto látok podlieha predpisom slovenského nariadenia o nebezpečných látkach, technickým predpisom pre nebezpečné látky a ustanoveniam zákona o hospodárení s vodou. Pokiaľ sa nebezpečné látky prepravujú, označujú sa ako nebezpečné tovary. Ich skladovanie v zmysle poskytnutia na prepravu alebo prerušenia prepravy podlieha zákonu o preprave nebezpečných látok (ADR). Takisto sa aplikujú ďalšie zákony, nariadenia, predpisy a informácie. Sem patria napríklad: Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), zákon na ochranu nebezpečných látok (zákon o chemikáliách).

Záchytné vane BITO

Oceľové záchytné vane BITO sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu hrúbky 3 mm podľa STN EN 10327 a sú olejotesne zvarené. Disponujú certifikátom o zhode podľa nemeckého zákona o hospodárení s vodou. Oceľové vane sa výborne hodia na skladovanie horľavých a nebezpečných kvapalín a látok ako sú oleje, mazivá, čistiace prostriedky, farby a laky. V ponuke sú s roštom alebo bez roštu. Rošt je možné jednoducho vložiť alebo vybrať. V ponuke sú dva objemy: 269 litrov a 415 litrov. Pozinkované oceľové záchytné vane môžu byť prepravované vysokozdvižným vozíkom a preto sú vybavené lyžinami 100 mm výšky pre bezpečné zdvíhanie a bezpečnú prepravu. Rozmery 415 litrovej záchytnej vane: výška 260, hĺbka 1290 a šírka 2600 mm. Rozmery 269 litrovej vane: výška 251, hĺbka 1290 a šírka 1700 mm.

V prípade potreby podrobnejšieho poradenstva o nebezpečných látkach a skladovaných horľavých kvapalinách, záchytných vaniach, bezpečnostných skriniach a prepravkách pre nebezpečné látky zo strany jedného z našich odborníkov na skladovanie nás, prosím, kontaktujte telefonicky na 038 760 00 86, emailom na info@bito.sk alebo pomocou kontaktného formulára na www.bito.com. Radi vám pomôžeme.

Táto ponuka je určená pre priemysel, remeslá, obchod a slobodné povolania, na použitie v samostatnej zárobkovej činnosti, odbornej alebo obchodnej činnosti.

bookmark cogwheel container eco ladder locker new newsletter order-history packaging protect rotation sale-corner sale shelf transport video workplace amazonamex-2amexjcbklarnamastercardnachnahme_aenachnahme_denachnahme_enpaypal cartebleu selbstabholung_aeselbstabholung_deselbstabholung_ensofortvisaworldpay