Al onze online producten
Menu

Verzendings- en betalingsvoorwaarden

Verzending

Bestellingen via de webshop BITO Systems nv België worden alleen in België geleverd. Besteld u vanuit Nederland, klik dan hier om verder te gaan naar onze webshop BITO Systems nv NEDERLAND. Bestelde goederen via onze webshop België worden franco geleverd in België mits uw totale bestelwaarde excl. BTW € 500 of meer bedraagt. Voor bestellingen van minder dan € 500 wordt een aandeel in de vrachtkosten gerekend van 10% van de netto-aankoopwaarde (met een minimum van € 15). Gelieve ons te contacteren voor leveringen buiten België. Opgelet, het bedrag zonder BTW in deze bestelling, zal nog worden verhoogd met deze transportkosten.

In Duitsland zijn er 2 productiehallen waar alle BITO-artikelen geproduceerd worden. Onze standaardartikelen worden binnen de 72 uur aan de transporteur bezorgd, waarna de levering in België en Nederland zo snel mogelijk plaatsvindt (2-3 dagen na overgave aan transporteur). Alle goederen worden met een verzameltransport geleverd. Voor de productgroep “kasten” is de levertermijn 2-3 weken. Indien de verwachte levertijd niet gehaald kan worden, zullen we u ofwel telefonisch ofwel per e-mail informeren. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts een schatting: een eventuele vertraging kan nooit tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding aanleiding geven.

Betalingsvoorwaarden

Onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Voor meer info klik hier

De overeenkomst komt tot stand, wanneer na ontvangst van de internetbestelling, BITO schriftelijk bevestigt deze opdracht aan te nemen. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt, op het ogenblik dat zij door de verkoper ter beschikking worden gesteld, mag hij de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen.

Na ontvangst van de bestelde goederen ontvangt u een factuur die u, tenzij anders overeengekomen, dient te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. De prijs is exclusief belasting of taks waaronder de B.T.W. Alle belastingen en taksen van welk danige aard zijn ten laste van de klant. De prijzen op deze website gelden exclusief oplevering, vervoer en verzendingskosten. In geval van betwisting moet de factuur geprotesteerd worden binnen acht dagen. Alle betalingen geschieden in EURO; zij zijn netto berekend en discontovrij.

lasten op het ogenblik van de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de verkoper de prijzen kunnen aanpassen, wanneer hij aantoont dat minstens één van deze criteria tussen het afsluiten van de overeenkomst en het ogenblik van de levering een wijziging heeft ondergaan.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal de factuur vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder verdere aanmaning een intrest opbrengen van 1,25% per maand. Het feit dat er intresten worden bedongen, verhindert niet dat de betalingen op hun vervaldag eisbaar zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van 25 EURO en een maximum van 1.500 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer aanvaard acht dagen na levering of na behandeling ervan.

bookmark cogwheel container eco ladder locker new newsletter order-history packaging protect rotation sale-corner sale shelf transport video workplace amazonamex-2amexjcbklarnamastercardnachnahme_aenachnahme_denachnahme_enpaypal cartebleu selbstabholung_aeselbstabholung_deselbstabholung_ensofortvisaworldpay