Generelle forretningsbetingelser

1. Tilbud/Priser

Hvis intet andet er anført, er tilbud altid baseret på gældende dagspriser, og priser opgives ekskl. moms. Tegninger og tilbud udarbejdet af BITO Lagerteknik A/S må ikke forevises tredjepart uden forudgående, skriftlig accept. Tegninger udarbejdet af BITO Lagerteknik A/S forbliver dennes ejendom.

2. Levering

Hvis intet andet er anført, er leveringsbetingelser altid ab lager. Levering sker således på lastbilslad for købers regning og risiko. Transport påhviler altså køber, hvorfor evt. skader eller lign. ved levering er dennes ansvar. Hvis der ikke foreligger anden aftale, debiteres DKK 75,- pr. EUR-palle ved levering.

3. Montage

Det er forudsat, at montage altid udføres indenfor normal arbejdstid medmindre andet er skriftligt aftalt. Lokaler skal være ryddede og klar til montage med plads for samtidig opbevaring af montagedelene. Nødvendig truck- og/eller liftassistance stilles til rådighed af køber. Ujævnheder i gulv skal ligge indenfor 3/00 jvf. Dansk Standard. Hvis ikke disse krav opfyldes, debiteres ekstra for arbejde, materialer og evt. ventetid. Da reoler bliver ekspanderet i gulv, bedes det venligst oplyst, om der kan være specielle krav til f.eks. max. boredybde.

4. Ændringer

Ændringer i et projekt efter ordreafgivelse kan medføre ændring af leveringstiden. Foreligger der ikke en skriftlig aftale om ændringens pris, udføres denne efter regning til gældende dagspriser. BITO Lagerteknik A/S forbeholder sig ret til produkt- og prisændringer uden forudgående varsel, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

5. Reklamation

Eventuelle reklamationer må ske straks ved varens modtagelse og påføres fragtbrevet - for varer i papemballage dog senest 5 dage efter modtagelse. Reklamation skal ske skriftligt til BITO Lagerteknik A/S. Eventuelle reklamationer har betalingsmæssigt ingen opsættende virkning.

6. Returvarer

Standard katalogvarer tages retur efter forudgående aftale. Returnerede varer krediteres til den fakturerede værdi med et omkostningsfradrag på 20 %. Returnering sker for regning af den part, som ønsker at returnere varerne.

7. Garanti

Samtlige leverede varer fra BITO Lagerteknik A/S er omfattet af 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl; plastkasser dog 5 år. Garantien bortfalder ved forkert anvendelse af varen, og/eller hvis varen repareres af fremmed reparatør uden forudgående accept fra BITO Lagerteknik A/S. Garantien dækker kun de leverede varer og ydelser, og BITO Lagerteknik A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader på andet end de leverede varer og ydelser.

8. Betalingsbetingelser

Hvis intet andet er anført er betaling netto kontant. Ved for sen betaling beregnes rykkergebyr samt et rentetillæg på 2,5 % pr. påbegyndt måned.

9. COVID-19

I de tilfælde, hvor der er forhold, som måtte skyldes Corona-virus (COVID-19) eller anden nødsituation relateret til folkesundheden, tages der forbehold for prisændringer og/eller omkostninger. BITO Lagerteknik A/S holdes skadesløs for manglende eller forsinket opfyldelse af forpligtelser, der kan tillægges enten Corona-virus, anden nødsituation relateret til folkesundheden eller anden årsag, der med rimelighed ligger uden for vores kontrol, herunder men ikke begrænset til restriktioner pålagt af regeringer, lokale myndigheder, relevante virksomheder eller andre enheder, smitte eller karantæne af personale samt underleverandørers eller repræsentanters personale, eventuelle restriktioner, der måtte påvirke transport eller logistik m.v. Eventuelle omkostninger, som BITO Lagerteknik A/S måtte pådrage sig i sådanne tilfælde, påhviler kunden. Hvis BITO Lagerteknik A/S således er eller bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser, skal BITO Lagerteknik A/S dog kontakte kunden for en drøftelse heraf før eventuelle omkostninger pålægges med specifikation af hvilke forpligtelser, der måtte være omfattet af forsinkelse, ændring eller hindring.

bookmark cogwheel container eco ladder locker new newsletter order-history packaging protect rotation sale-corner sale shelf transport video workplace amazonamex-2amexjcbklarnamastercardnachnahme_aenachnahme_denachnahme_enpaypal cartebleu selbstabholung_aeselbstabholung_deselbstabholung_ensofortvisaworldpay