Generelle forretningsbetingelser

I. Tilbud/Priser

Priser på hjemmesiden er alene en opfordring til at gøre tilbud og er således først bindende for BITO Lagerteknik A/S, når ordrebekræftelse er modtaget. Der tages forbehold for trykfejl. Priser opgives altid ekskl. moms. Tegninger og tilbud udarbejdet af BITO Lagerteknik A/S må ikke forevises tredjepart uden forudgående, skriftlig accept. Tegninger udarbejdet af BITO Lagerteknik A/S forbliver dennes ejendom.

II. Levering

Hvis intet andet er anført, er leveringsbetingelser altid ab lager. Levering sker således på lastbilslad for købers regning og risiko. Transport påhviler altså køber, hvorfor evt. skader eller lign. ved levering er dennes ansvar.

Hvis der ikke foreligger anden aftale, debiteres DKK 75,- pr. EUR-palle ved levering.

III. Montage

Det er forudsat, at montage altid udføres indenfor normal arbejdstid medmindre andet er skriftligt aftalt. Lokaler skal være ryddede og klar til montage med plads for samtidig opbevaring af montagedelene. Nødvendig truck- og/eller liftassistance stilles til rådighed af køber. Ujævnheder i gulv skal ligge indenfor 3/00 jvf. Dansk Standard. Hvis ikke disse krav opfyldes, debiteres ekstra for arbejde, materialer og evt. ventetid. Da reoler bliver ekspanderet i gulv, bedes det venligst oplyst, om der kan være specielle krav til f.eks. max. boredybde.

IV. Ændringer

Ændringer i et projekt efter ordreafgivelse kan medføre ændring af leveringstiden. Foreligger der ikke en skriftlig aftale om ændringens pris, udføres denne efter regning til gældende dagspriser. BITO Lagerteknik A/S forbeholder sig ret til produkt- og prisændringer uden forudgående varsel, med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

V. Reklamation

Eventuelle reklamationer må ske straks ved varens modtagelse og påføres fragtbrevet - for varer i papemballage dog senest 5 dage efter modtagelse. Reklamation skal ske skriftligt til BITO Lagerteknik A/S. Eventuelle reklamationer har betalingsmæssigt ingen opsættende virkning.

VI. Returvarer

Standard katalogvarer tages retur efter forudgående aftale. Returnerede varer krediteres til den fakturerede værdi med et omkostningsfradrag på 20 %. Returnering sker for regning af den part, som ønsker at returnere varerne.

VII. Garanti

Samtlige leverede varer fra BITO Lagerteknik A/S er omfattet af 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl; plastkasser dog 5 år. Garantien bortfalder ved forkert anvendelse af varen, og/eller hvis varen repareres af fremmed reparatør uden forudgående accept fra BITO Lagerteknik A/S. Garantien dækker kun de leverede varer og ydelser, og BITO Lagerteknik A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader på andet end de leverede varer og ydelser.

VIII. Betalingsbetingelser

Hvis intet andet er anført er betaling netto kontant. Ved for sen betaling beregnes rykkergebyr samt et rentetillæg på 2,5 % pr. påbegyndt måned.

BITO Lagerteknik påtager sig intet ansvar for bygninger eller bæreevne, hvor vore produkter opstilles.

bookmark cogwheel container eco ladder locker new newsletter order-history packaging protect rotation sale-corner sale shelf transport video workplace amazonamex-2amexjcbklarnamastercardnachnahme_aenachnahme_denachnahme_enpaypal rechnung_da rechnung_de rechnung_en cartebleu rechnung_fr rechnung_nl rechnung_pl selbstabholung_aeselbstabholung_deselbstabholung_ensofortvisavorkasse_da vorkasse_de vorkasse_en vorvorkasse_nlvorkasse_pl worldpay