Databeschermingsverklaring

Wij danken u voor uw interesse voor onze website. Het beveiligen van uw privésfeer is zeer belangrijk voor ons. We zullen u uitvoerlijk informeren over hoe we met uw data omgaan.

Het opslaan van toegangsdata in server logfiles

U kunt onze websites bezoeken, zonder persoonlijke gegevens bekend te maken. We slaan slechts enkele gegevens op in zogenaamde server logfiles, zoals bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, datum en tijdstip van consultatie, overgebrachte hoeveelheid data en de aanvragende provider. Deze data worden uitsluitend gebruikt om een site zonder storingen te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en bieden ons geen uitsluitsel over uw persoon.

Dataverzameling en -gebruik bij het verwerken van het contract en bij het aanmaken van een klantenaccount.

We verzamelen persoonlijke data, wanneer u ons deze in het kader van uw bestelling, bij een contactmoment met ons (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) of bij het aanmaken van een klantenaccount vrijwillig mededeelt. Welke data worden verzameld, is evident uit de respectievelijke invulformulieren. We gebruiken de door u medegedeelde data voor het afwikkelen van het contract en verwerking van uw aanvraag. Na volledige afwikkeling van het contract of het wissen van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de belasting en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, in zover u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden, voor zover dit wettelijk geoorloofd is en waarover we u zullen informeren. Het is te allen tijde mogelijk uw klantenaccount te wissen. Dit kan ofwel door een bericht te sturen via onderstaand beschreven contactmogelijkheid of via de daarvoor voorziene functie in uw klantenaccount.

Gegevensaanvulling voor contract compliance

Om aan het contract te voldoen geven we uw gegevens door aan de verzendfirma die met de levering belast is, in zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde waren. Voor het afhandelen van betalingen geven we de hiervoor benodigde betaalgegevens door aan het met de betaling belaste kredietinstituut en in geval van door ons belaste betaaldienst verder, respectievelijk aan de door u in het bestelproces uitgekozen betaaldienst.

Gebruik van gegevens bij aanmelding van de e-mail nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde gegevens of enkel de door u medegedeelde gegevens, om u regelmatig onze e-mail nieuwsbrief te zenden. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht via de onder beschreven contactmogelijkheid of door de link in de nieuwsbrief.

Gebruik van gegevens voor reclamepost en uw recht van bezwaar

We behouden het recht, uw voor- en achternaam, uw correspondentieadres en - in zover we deze aanvullende gegevens door u hebben gekregen in het kader van het invullen van het contract - uw titel, academische graad, uw geboortejaar en uw beroeps-, branche, of functietitel in samengevatte lijsten op te slaan en voor eigen reclamedoelen te gebruiken, bijvoorbeeld voor het zenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. U kunt de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden te allen tijde tegengaan door een bericht te sturen via onderstaande contactmogelijkheid.

Gebruik van cookies

Om uw bezoek aan onze website zo goed mogelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verscheidene pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw toestel worden opgeslagen Enkele van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van het browserbezoek, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw toestel en maken het ons mogelijk uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en kunt beslissen of u dit toestaat in bepaalde gevallen of dat u dit in het algemeen uitsluit. Indien u de cookies niet accepteert kan de functionaliteit van onze site beperkt zijn.

Gebruik van Google Analytics voor webanalyse

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel aan een server van Google in de VS doorgegeven en aldaar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze webpagina, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Zone afgekort. Enkel in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en aldaar afgekort. IP-anonimisering is op deze website aktief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten gelieerd aan het sitegebruik en het internetgebruik te verzamelen, voornamelijk ook functies voor display-reclame, zoals remarketing, berichten in het Google Display-netwerk, integratie van DoubleClick Campaign Manager of Google Analytics- berichten voor performance naar demografische kenmerken en interesses. Ook zal Google deze informatie indien noodzakelijk aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of in zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u akkoord bent met de verwerking van de van u verzamelde gegevens door Google op de daarvoor beschreven werkwijze met het beschreven oogmerk. U kunt Google Analytics voor display-reclame deactiveren en de weergaven in het Google display-netwerk aanpassen, indien u de weergaveinstellingen oproept: https://www.google.co.uk/settings/ads. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere data van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies door een instelling in uw browsersoftware verhinderen; we attenderen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig gebruiken kunt.

U kunt de samenvatting van de door de cookie verzamelde gegevens en de gegevens verzameld door uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Als alternatief voor deze browser-plugin kunt u op deze link klikken, om de samenvatting door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie in uw toestel geplaatst. Indien u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

Verklaring van beveiliging van gegevens voor het gebruik door TrackJS

Op deze website worden door TrackJS, een webanalysedienst van de aanbieder TrackJS LLC, gegevens verzameld en opgeslagen, uit dewelke een gebruikersprofiel wordt gemaakt onder een pseudoniem. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt voor de analyse van het bezoekersgedrag en worden voor de verbetering van ons aanbod geëvalueerd. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Dit zijn kleine tekstbestanden, die locaal op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen om het toestel zo te herkennen bij een nieuw bezoek van onze website.
De gepseudonymiseerde gebruikersprofielen worden zonder de nadrukkelijke toestemming van de betrokkene niet met persoonlijke data over de drager van het pseudoniem samengebracht.
De gegevensverzameling en -opslag met het oog op webanalyse kunt u te allen tijde tegengaan, indien u klikt op:

Recht op informatie en contactmogelijkheid

U hebt het recht op gratis consultatie over de door ons verzamelde data over uw persoon, alsook recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Indien u vragen hebt over verzameling, verwerking of gebruik van uw persoonlijke gegevens, bij consultatie, correctie, blokkering of het wissen van gegevens alsook herroeping van een bepaald gebruik van de gegevens, contacteer ons alstublieft via de contactgegevens in onze colofon.

BITO Systems nv is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

bookmark cogwheel container eco ladder locker new newsletter order-history packaging protect rotation sale-corner sale shelf transport video workplace amazonamex-2amexjcbklarnamastercardnachnahme_aenachnahme_denachnahme_enpaypal rechnung_da rechnung_de rechnung_en rechnung_fr rechnung_nl rechnung_pl selbstabholung_aeselbstabholung_deselbstabholung_ensofortvisavorkasse_da vorkasse_de vorkasse_en vorvorkasse_nlvorkasse_pl worldpay